6 مکمل مناسب برای عضله سازی

اگر به طور منظم ورزش می کنید، احتمالاً می خواهید مطمئن باشید که بیشترین بهره را از آن می برید. یکی از فواید مهم ورزش افزایش عضله و قدرت است. داشتن بیشترین مقدار عضله باعث می شود که بهترین عملکرد خود را در طول ورزش و زندگی روزمره داشته باشید.

سه معیار اصلی که برای افزایش حداکثر عضله باید رعایت شودعبارتند از:

  1. دریافت کالری بیشتر از مصرف کالری باشد
  2. .مصرف پروتئین بیشتر از آنچه که تجزیه پروتئین باشد
  3. از یک برنامه ورزشی مناسب پیروی شود.

بدون مصرف مکمل های غذایی، تمام این معیارها را می توانید براورده کنید اما برخی مکمل ها ممکن است به شما در رسیدن به اهدافتان کمک کنند.

متخصصین تغذیه ی نرم افزار رژیم درمانی هایپردایت در اینجا به معرفی برخی مکمل هایی که به افزایش عضله کمک می کند می پردازند.