نرم افزار رژیم درمانی هایپر دایت ، رایگان تست کنید !!

جهت مشاده تاییدیه فنی نرم افزار روی تصویر کلیک کنید

1- تشکیل پرونده در دو حالت سریع و پیشرفته
2-ثبت مشخصات کامل جسمی مانند دور بازو ، دور شکم ، دور سینه و …
3-تنظیم میزان فعالیت و محاسبه کالری مصرفی و متابولیسم پایه TEE و BMR
4-رژیم دیابتی ، کاهش وزن ، افزایش وزن ، نقرس ، گیاهخواری ، خام خواری ، رژیم های فشارخون ، بیماران کلیوی ، کنترل پتاسیم و کلسیم و … ،
5-استفاده از رفرنسهای به روز و مورد تایید FDA
6-کنترل درصد درشت مغذی ها
7-تکنولوژی برنامه نویسی به روز و بانک قدرتمند SQL server