رژیم درمانی آنلاین با نرم افزار رژیم درمانی هایپردایت

نرم افزار رژیم درمانی هایپر دایت، حاصل سالها تجربه در زمینه تغذیه و تلفیق علم رایانه با علوم  تغذیه است. این نرم افزار ابزاری کاربردی جهت استفاده متخصصین تغذیه ، مشاورین سلامت، و مربیان ورزشی طراجی شده.

جهت گرفتن نمونه های رژیم انلاین کلیک کنید.