مطالب توسط hyperdietAdmin

نرم افزار رژیم درمانی هایپر دایت اعتماد پرداز برخی از امکانات نرم افزار : •تشکیل پرونده بیمار و ثبت مشخصات جسمی در دو حالت سریع و تکمیلی جهت تجویز برنامه غذایی در نرم افزار رژیم درمانی •نظر سنجی و محاسبه میزان اضافه وزن و یا کمبود وزن جهت تجویز رژیم افزایش وزن و کاهش وزن در نرم […]